Market Health Monitor

Market Health Monitor

Amazon (tüm ülke mağazaları ayrı ayrı) ve eBay hesaplarınıza gelen olumlu/olumsuz feedback’ler algılanır. Elde edilen veriler doğrultusunda işlem yapmak için ayrıntılı ve kıyaslamalı raporlar sunar.

Negatif feedback durumunda mail ile “anında bilgilendirme seçeneği” aktif edilebilir. Bu sayede ilgili konuya hızlıca müdahale ederek olumsuz durumu giderme ihtilali artar.


Bununla birlikte ürün bazında;

“Listing değişiklik algılayıcı” yani ürünü satan diğer satıcıların üründe yaptıkları değişiklikler (Title, Bullet Points, description, images) eskisi ve yenisi şekkinde algılanır ve ayrıntılı raporlanır. İsteğe bağlı olarak mail atılır.